Oferta

Obsługujemy klientów w następującym zakresie:

1.      Udzielaniu pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej, wyborze formy opodatkowania.

2.      Prowadzeniu ksiąg handlowych:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych,
 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do  indywidualnych potrzeb jednostki oraz polityki rachunkowości firmy,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji  podatkowych,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych na potrzeby zarówno klientów jak i Urzędów Skarbowych, Krajowego Rejestru Sądowego,
 • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej oraz współpraca z firmami audytorskimi.

3. Prowadzeniu podatkowej książki przychodów-rozchodów oraz innych ewidencji:

 • pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • rozliczenia z ZUS właścicieli firmy,
 • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej.

4. Prowadzeniu kadr i płac:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej,
 • kalkulacja wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS,
 • sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych,
 • kompleksowe rozliczanie umów o dzieło i zleceń.

 

Udzielamy na bieżąco informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz  objaśnień i wskazówek dotyczących kwestii podatkowych i dokumentacyjnych związanych z przedmiotem zawartej umowy.
Cena za wykonanie usług zależy od ilości zapisów księgowych, zakresu obowiązków i odpowiedzialności. Ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem.